Ystäväkylä-hanke

Ystäväkylä-hankkeen toteuttajana ja koordinoijana toimii Ekokumppanit Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2012-31.12.2013. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kylien ja kaupunkitoimijoiden asukaslähtöisen vuorovaikutuksen edistäminen. Vuorovaikutuksen kautta lähennetään kaupunkia ja maaseutua, luodaan kestäviä suhteita asukastoimijoiden välille sekä edistetään lähialueiden ruokaan, matkailuun ja –kulttuuriin keskittyvien palveluiden hyödyntämistä parantamalla niiden sosiaalista saavutettavuutta. Tutustumisen ja yhteistoiminnan kautta päivittyy myös maaseutumielikuva ja suhtautuminen lähialueisiin. Vastavuoroisesti myös kaupunki voi tarjota palveluitaan elävöittämään kylien toimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan kylien ja Tampereen kaupungin aktiiviset asukastoimijat, asukkaat ja palveluntarjoajat. Hanke toteutetaan ystäväkylämallina, jossa aktiivisina toimijoina ovat kylien ja kaupungin yhdistykset ja niiden kautta laajemmin kohdealueiden asukkaat. Kaupungin yhdistykset ja vastaavat tahot solmivat ystävyyssuhteita lähimaaseudun kyliin ja niiden yhdistyksiin. Hankkeen toimintaa toteutetaan näin muodostuvan kontaktiverkoston avulla aktiivisten asukastoimijoiden välisenä yhteistoimintana. Yhteistoimintaverkosto pyritään juurruttamaan pysyväksi osaksi yhdistysten kontaktikenttää.

Hankkeessa kartoitetaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa kohdealueiden palvelutarjontaa ja sen kehittämismahdollisuuksia, joita sitten yhteistoiminnan kautta tuodaan entistä paremmin potentiaalisen asiakaskunnan tietoisuuteen ja ulottuville. Yhteistoimintamuotoja ideoidaan osallistujien kanssa ja ne perustuvat osallistujien kiinnostukseen ja kohdealueiden ominaispiirteisiin. Toiminnassa keskitytään asukaslähtöisyyteen ja uusien toimintaideoiden kehittämiseen.

Hanke tuo läheltä löytyvät arvokkaat ja kiinnostavat asiat entistä paremmin niin maaseudun kuin kaupunginkin asukkaiden tietoisuuteen ja siten edistää lähialueiden palvelutarjonnan hyödyntämistä. Hanke keskittyy etenkin lähiruokaan, -kulttuuriin ja –matkailuun sekä elämyksiin. Vuorovaikutuksen lisääntyessä ja kylien ja niiden asukkaiden tullessa tutummiksi madaltuu kynnys palvelujen hyödyntämiseen. Hankkeen ja ystäväkylätoiminnan kautta paikalliset asukkaat saavat työkaluja, tukea ja kontakteja tuoda palvelunsa ja toimintansa laajemmin tunnetuksi ja siten ylläpitää kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.

Kommentointi on suljettu.